ANUNŢ privind organizarea audierilor publice a Planului Urbanistic General al mun. Edineț pentru anii 2022-2035

În data de 6 mai 2022, Primăria mun. Edineț a inițiat procesul de consultării publice a Planului Urbanistic General al mun. Edineț (PUG Edineț) pentru anii 2022-2035.

Elaborarea PUG Edineț s-a realizat în corespundere cu legislația în vigoare, ținând cont și de prevederile documentelor de politici și convenții în domeniu, aprobate la nivel internațional.

Proiectul PUG Edineț este disponibil pe pagina web a Primăriei mun. Edineț și include 4 documente:

• Volumul 1. Memoriul Sinteză

• Volumul 2. Memoriul General

• Volumul 3. Materiale grafice

• Regulamentul local de urbanism

Acestea sunt disponibile pe următorul link: https://primariaedinet.md/stiri/consultari-publice-planul-urbanistic-general-al-municipiului-edinet-6060/ În acest contextul finalizării procesului de consultare a PUG Edineț, Primăria mun. Edineț, anunță organizarea audierilor publice a PUG Edineț, care vor avea loc pe data de 19 august 2022, începând cu ora 16:00, în incinta Palatului Municipal de Cultură Edineț .

Recomandările pe marginea proiectului PUG Edineț supus consultărilor și audierii publice pot fi expediate până pe data de 5 septembrie 2022, pe adresa electronică: primaria.edineț.contact@gmail.com sau la numerele de telefon 0246-2 29 30 și 0246 2 27 01

Documentul PUG Edineț a fost elaborat în cadrul Proiectului „Edineț – oraș cu perspectivă de viitor”, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Autorități Locale: Parteneriate pentru orașe durabile 2020 și este implementat de Primăria municipiului Edineț în parteneriat cu Primăria municipiului Alba Iulia, România și Smart City Council, SUA. Documentul este elaborat de către Consorțiumul „AVENSA Consulting” SRL (România) și Grupul de Consultanță și Dezvoltare Urbană ”Europolis – Internațional” SRL.